Naive, røde, feminister?

17 09 2008

Da jeg gjesteblogget hos Minneapolise, kom et spørsmål fra Martin som jeg lovet å svare på, og tiden er inne og vel så det.

«På samme tid er det en del ting jeg stiller spørsmålstegn ved når det gjelder røde feminister. […,] jeg undrer meg SPESIELT over at de kan kritisere kvinneundertrykkingen i muslimske land, men på samme tid være stokk naiv i forhold til vår egen innvandrings- og ingegreringspolitikk.»

Selv om posten kommentaren kom på handlet om hvorvidt jeg vil kalle meg feminist, så tilhører jeg definitivt gruppen Martin sikter til, og spørsmålet er interessant, til tross for at jeg setter liten pris på å bli kalt stokk naiv.

Jeg kunne gått inn på at det er flere problemer knyttet til innvandring enn likestilling — for eksempel vold, som for det meste rammer menn — og at jeg finner det høyst merkelig at kvinner som likevel støtter innvandring, er stokk naive, mens innvandringsvennlige menn ikke får noen tilsvarende merkelapp. Den diskusjonen tar vi senere; i dag vil jeg snakke om likestilling og innvandring.

Følgende er for meg åpenbare og udiskutable sannheter:

  • Kvinneundertrykking er slavehold, og vi har en moralsk og juridisk plikt til å gjøre hva vi kan for å bli kvitt den. Jeg kommer til å engasjere meg i saken så lenge jeg lever.
  • Vi har en moralsk og juridisk plikt til å ta imot mennesker som er i fare.

Problemene oppstår når disse opptrer i konflikt med hverandre. Det Martin peker på, er at de aller fleste utlendinger vi slipper inn, kommer til å ha et kvinnesyn jeg setter svært liten pris på.

Jeg tror de aller fleste kvinner, røde feminister inkludert, er fullstendig klar over problemet.

Jeg er livredd for at innvandring skal få konsekvenser for likestillingen. Men i motsetning til Martin, tror jeg ikke at problemet utelukkende ligger i muslimske land, og jeg tror virkelig ikke ikke at løsningen er å stenge grensa og demonisere de utlendingene som allerede er her.

Norge er et av de aller mest likestilte landene i verden, slått av Sverige men ikke åpenbart slått av noen andre. Vi har noe å tape i møte med nesten alle land, og det er ikke bare muslimske kulturer som frontkolliderer med vår. Ta for eksempel Italia, der likestilling er et fremmedord og rettsystemets holdning til seksuelle forbrytelser fullstendig bisarr. Der er det ikke Islam som holder tilbake, men katolisismen — kristendommen.

Den viktigste grunnen til at innvandringsfiendtlighet ikke er løsningen, er likevel den at vi er en del av en større verden. Likestilling i Norge er ikke mye verdt hvis vi ikke klarer å spre trenden. Vi må kjempe for kvinner som har det verre enn oss, både for deres skyld og vår, både der og her.

Vi er lite troverdige hvis vi nekter å slippe inn undertrykte kvinnelige innvandrere fordi mennene deres undertrykker dem, samtidig som vi ojer oss over hvor synd det er på de samme kvinnene.

Vi har tidenes mulighet til å påvirke de innvandrerne som kommer til oss, men i stedet for å gå over til naboen og ta en prat, roper vi etter at staten skal komme og integrere utlendingene. Som om staten alene kan gjøre det. Du og jeg kan gjøre en liten bit av jobben i dag. Hvorfor gjør vi det ikke?

Reklame

Handlinger

Informasjon

10 responses

17 09 2008
Sigve Indregard

Jeg har personlig aldri skjønt hvorfor dette argumentet har noen som helst relevans for innvandringsdebatten. Er det liksom mer moralsk forsvarlig at kvinner blir undertrykt av menn og blir politisk forfulgt i Somalia, enn at de bare blir undertrykt av menn i Norge?

At vi er uenig med kvinnesynet til innvandrerne, trenger på ingen måte å implisere at man bør være mot innvandring. Det er snarere motsatt: Dersom man ønsker å gjøre noe med kvinnesynet, er det sannsynligvis mye lettere i fredelige Norge enn i et voldsorientert og krigsødelagt land.

Kritikken har en skjult agenda og en bakenforliggende side, som i stor grad avsløres av at den kommer fra personer som ellers ikke gjør et skvett for kvinners stilling. Den handler slett ikke om innvandrerkvinners rettigheter, men er et forsøk på å trekke en line mellom det å akseptere innvandring og å mislike vestlige verdier. Det er omtrent like saklig som at venstresida skulle mislike folk som arbeider fordi man gir arbeidsledighetstrygd.

17 09 2008
Tankekorset

Takk for svar, Kamikaze! 🙂 Og jeg får beklage at jeg generaliserte. jeg mente nok heller at min oppfattelse av en del røde feminister er at de virker å være naive. Men vi er individer, og det er noe jeg prøver å fokusere på. Derfor blir det latterlig å putte DEG i bås med andre feminister. Du har ansvar for dine egne meninger.

Det finnes nok også mennesker på venstresiden som ønsker en strengere integrerings- og innvandringspolitikk. Bare spør mannen og kvinnen i gata.
Men hva vil DU gjøre rent praktisk da for å få til en vellykket integrering?

Du skriver: «Men i motsetning til Martin, tror jeg ikke at problemet utelukkende ligger i muslimske land, og jeg tror virkelig ikke ikke at løsningen er å stenge grensa og demonisere de utlendingene som allerede er her.»

Uff..

Jeg må nok rette meg selv. Jeg mener selvsagt (hvis ikke hadde jeg vært en idiot) at kvinnefiendtlige holdninger også finnes i ikkemuslimske strøk. Selvsagt legitimerer en hel del kristne fortsatt bakstreverske holdninger.

Poenget er at slik ukultur burde forebygges mot i et sekulært liberalt demokrati. Og det er åpenbart at med dårlig integrering, og med å ta inn for mange over lang tid, vil en slik ansvarsløs kombinasjon føre til at slike kvinne- eller skal vi si- menneskefiendtlige holdninger blir mer og mer politisk korrekt. Jeg tror ikke på at «tiden løser alt». Jeg tror på tiltak. Jeg bryr meg ikke om hvor på den politiske skalaen tiltakene ligger. Poenget er at de virker! Derfor er jeg i skrivende stund positiv til både 24-årsregelen (som har fungert svært godt i Danmark) og også kvotering (midlertidig selvsagt. Ikke for alltid og evig).

Jeg ER IKKE MOT INNVANDRING.(Jeg må gjenta meg igjen og igjen) Jeg er for en bærekraftig innvandring. Men hvordan får vi til en bærekraftig innvandring når vi stiller få krav, og på samme tid tar inn mange? Gjennom henteekteskap, flyktningepolitikk osv. På sikt viderefører man da de problemene som finnes i andre land. Og det kan på lang sikt ikke kalles en nestekjærlig politikk. Snarere tvert i mot. Vi må være liberalkonservative her mener jeg. Det vil si at vi må bevare for å kunne forandre. For radikale endringer tror jeg ikke på – hverken når det gjelder innvandring eller å gå milevis over handlingsregelen. Dermed kan man trygt konstatere at jeg er skeptisk til både SV og Frp 😉

Indregard skriver: «Kritikken har en skjult agenda og en bakenforliggende side, som i stor grad avsløres av at den kommer fra personer som ellers ikke gjør et skvett for kvinners stilling.Den handler slett ikke om innvandrerkvinners rettigheter, men er et forsøk på å trekke en line mellom det å akseptere innvandring og å mislike vestlige verdier. »

Det er en så frekk påstand at jeg faktisk bare må bestemme meg for å le av den. En av de som har kommet sterkest med kritikk mot en liberal innvandringspolitikk, er jo Hege Storhaug som nettopp har vært til støtte for mange innvandrerjenter fra tøffe miljøer. Mitt kvinnesyn er ikke bakstreversk, selv om det selvsagt er lettest for meningsmotstandere i denne debatten å anta dèt.

17 09 2008
kamikaze

Tankekorset-Martin: Du er i hvert fall en sympatisk mann å være uenig med, det skal du ha!

Jeg tror ikke vi tar inn for mange innvandrere i forhold til hva vi er i stand til å håndtere. For eksempel har Sverige, som er kommet lenger enn oss likestillingsmessig, tatt inn fler innvandrere over lang tid enn hva vi har gjort.

Jeg kan ikke nekte deg å være uenig i dette, men jeg er redd for konsekvensene av måten du og andre motarbeider innvandring på. Argumentasjonen spiller på fremmedfrykt, og jeg tror et biprodukt er at denne frykten øker — hvilket fører til et polarisert, dårlig integrert samfunn. Rigmor har nettopp skrevet et utmerket innlegg om frykt.

Den danske 24-årsregelen er jeg ingen fan av, og danskene har jo havnet i en del trøbbel med EU på grunn av den i det siste. Jeg synes jeg ser resultatene av den «vellykkede» danske innvandringspolitikken i form av hårete holdninger blant folk jeg trodde var intelligente og liberale. Det er «oss» og «dem», og «vi» vil helst ikke ha så mye med «dem» og gjøre.

Hva du egentlig mener om innvandring kan jeg jo ikke vite, men jeg har inntrykk av at vi dessverre ikke er helt enige.

17 09 2008
Tankekors-Martin

«Jeg kan ikke nekte deg å være uenig i dette, men jeg er redd for konsekvensene av måten du og andre motarbeider innvandring på. Argumentasjonen spiller på fremmedfrykt, og jeg tror et biprodukt er at denne frykten øker — hvilket fører til et polarisert, dårlig integrert samfunn. »

Hvordan spiller min argumentasjon på fremmedfrykt? Og vil ikke en naiv politikk også kunne føre til nettopp det du er redd for? Nemlig fremmedfrykt..stadig flere nordmenn virker å bli oppgitt over de rødgrønnes liberale integreringspolitikk. Man skulle da tro at mennesker ble mindre skeptisk om den faktisk hadde vært sunn?

Og hvem er det som polariserer? Er det ikke like mye mennesker på venstresiden som anklager politikere på høyresiden for å være rasister, slik at vi mister muligheten for å ha en saklig debatt om integrering?

«Den danske 24-årsregelen er jeg ingen fan av, og danskene har jo havnet i en del trøbbel med EU på grunn av den i det siste. Jeg synes jeg ser resultatene av den “vellykkede” danske innvandringspolitikken i form av hårete holdninger blant folk jeg trodde var intelligente og liberale. Det er “oss” og “dem”, og “vi” vil helst ikke ha så mye med “dem” og gjøre.»

…Men forskning sier jo det motsatte av det du skriver her. I Danmark har det blitt konstatert adskillig bedre integrering pga 24-årsregelen og andre øvrige innstramninger i regelverket. I 2001 hentet to av tre unge danske innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land sin ektefelle i utlandet. Men nå er andelen falt til 37 prosent. http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=1756&id=301020071127139879&magasin=ja

Ikke bare dèt, men etter disse tiltakene har blitt gjennomført, har flere dansker blitt positive til innvandrere 😀 (Noe jeg dessverre ikke finner kilde for på nettet, men jeg har lest dette).

«Hva du egentlig mener om innvandring kan jeg jo ikke vite, men jeg har inntrykk av at vi dessverre ikke er helt enige.»

Forklar da..? Vil gjerne forstå hva du mener.

18 09 2008
kamikaze

Martin:Du sier: «Er det ikke like mye mennesker på venstresiden som anklager politikere på høyresiden for å være rasister, slik at vi mister muligheten for å ha en saklig debatt om integrering?»

Jeg vil gjerne ha en saklig debatt, og jeg er glad for at du er her og diskuterer med meg akkurat nå 🙂 Selv om jeg gjerne skulle omvendt deg, da. Jeg tror ikke polariseringen venstre-høyre er et stort problem i debatten;, begge sider har vel et arsenal av stygge ord om den andre, uten at det skal hindre oss i å mene det vi mener.

«Hvordan spiller min argumentasjon på fremmedfrykt? Og vil ikke en naiv politikk også kunne føre til nettopp det du er redd for? Nemlig fremmedfrykt..stadig flere nordmenn virker å bli oppgitt over de rødgrønnes liberale integreringspolitikk. Man skulle da tro at mennesker ble mindre skeptisk om den faktisk hadde vært sunn?»

Når jeg sier at argumentasjonen din spiller på fremmedfrykt, tenker jeg spesielt på postene dine om statistikk og innvandring, som var veldig negative og unyanserte. Jeg tror nok de fleste tallene dine var korrekte, men listen din fokuserte veldig ensidig på de mest negative aspektene ved innvandring (for nordmenn). Hjorthen og Shoaib bidro til at vi lesere fikk et ganske ålreit totalbilde. Postene ligger i samme gate som medienes ensidig negative rapportering fra samme statistikker, og det er dette som tar tak i fremmedfrykten vår, bekrefter den og forsterker den.

Var det ingen andre som la merke til hvordan medienes oppslag om innvandring forandret seg over natten da regjeringen la om kursen? Den var helt ensidig negativ, men dagen etter at Stoltenberg varslet forandringer bugnet avisene over av undersøkelser som viser hvor bra det går med innvandrere. Mediene har makt, og de bidrar sterkt til at vi får en ustabil politikk, både i denne og mange andre saker. Jeg synes det er naivt.

Når jeg sier at vi skal slippe inn fler, mener jeg jo ikke at vi skal slippe dem inn og stue dem inn i en lavvo på Finnmarksvidda der vi ikke kan se dem. Vi er nødt til å tilby opplæring i språk og kultur og kreve at de tar imot. Vi er nødt til å få dem ut i arbeidslivet og inn i politikken. Vi er nødt til å ta dem med. Og der er jeg ofte enig med høyresiden, men jeg er lite glad for tvang som virkemiddel. Tvang skaper gjerne negative følelser og splittelse i lengden. Jeg har mer tro på gulerøtter.

Nå fant jeg faktisk denne oversikten om nordmenns holdninger til innvandring, og i 2007 syntes den største delen av folket faktisk at den rødgrønne innvandringspolitikken var streng nok.

Du sier: «I Danmark har det blitt konstatert adskillig bedre integrering pga 24-årsregelen og andre øvrige innstramninger i regelverket.»

På hvilken måte bedre integrering? Antall henteekteskaper har sunket, og det er kanskje en god ting, men jeg liker ikke å oppnå resultatene med tvang. Analogt kunne vi avskaffet nesten all vold i Norge gjennom å gi alle menn husarrest mellom klokken 22 og 6, men vi gjør ikke det, gjør vi vel?

På hvilke andre måter har danskene oppnådd bedre integrering?

Du sier: «[…]har flere dansker blitt positive til innvandrere»

og jeg kan bare si at det stemmer dårlig med hva jeg opplever, og det stemmer dårlig med den støtten DF oppnår. De får FrP til å fremstå som englebarn. Gi meg tall 🙂

Vi er nok ikke enige, nei. Jeg vil ha fler innvandrere, du vil ha færre.

18 09 2008
Victoria

Kamikaze: Dette var et veldig godt innlegg. Og du argumenterer så sterkt i kommentarfeltet at jeg blir skikkelig glad 🙂

18 09 2008
Prinsesse Lea

Ja, fy søren. Bra!

…Og så blir jeg så barnslig glad for at du bruker m-dash som tankestrek 🙂 Mitt favorittegn, selv om man vel egentlig skal bruke n-dash på norsk.

18 09 2008
Martin

Til Kamikaze: Hei igjen 🙂

«Når jeg sier at argumentasjonen din spiller på fremmedfrykt, tenker jeg spesielt på postene dine om statistikk og innvandring, som var veldig negative og unyanserte.Jeg tror nok de fleste tallene dine var korrekte, men listen din fokuserte veldig ensidig på de mest negative aspektene ved innvandring (for nordmenn). »

Jeg er et så naivt menneske at jeg tar for gitt at mennesker er oppegående nok til å få med seg de positive sidene ved innvandring, og se på innvandrere som individer. Derfor falt det meg ikke inn at jeg burde tatt med også positive sider ved innvandring, positive sider ved annen kultur osv. Det burde være gitt..

«Hjorthen og Shoaib bidro til at vi lesere fikk et ganske ålreit totalbilde. Postene ligger i samme gate som medienes ensidig negative rapportering fra samme statistikker, og det er dette som tar tak i fremmedfrykten vår, bekrefter den og forsterker den.»

Ja, hvis man leser både mine poster og Hjorten og Shoaibs poster får man et mer helhetlig bilde av innvandringen og integreringen. Mine poster ble, og blir, kritisert for å ha vært ensidige, men det var i høyeste grad deres også. Jeg ville ta tak i de problemene vi har i forhold til integrering. Hvis det var noen som valgte å tolke min post som at de forholdene er «innvandrernes feil», forstår jeg at det blir kritisert. Men selvsagt er jeg ikke så uintelligent at jeg tror noe slikt. De som styrer landet har også skylden for at ikke alt går på skinner i de gatene der.

«Var det ingen andre som la merke til hvordan medienes oppslag om innvandring forandret seg over natten da regjeringen la om kursen? Den var helt ensidig negativ, men dagen etter at Stoltenberg varslet forandringer bugnet avisene over av undersøkelser som viser hvor bra det går med innvandrere. Mediene har makt, og de bidrar sterkt til at vi får en ustabil politikk, både i denne og mange andre saker. Jeg synes det er naivt.»

Ja, mediene er stort sett alt for tabloide. Det er ikke uten grunn at jeg kun liker Vårt Land, Morgenbladet og Klassekampen. Nettopp fordi ingen av disse har slått seg inn på tabloid-bølgen.

«Vi er nødt til å tilby opplæring i språk og kultur og kreve at de tar imot. Vi er nødt til å få dem ut i arbeidslivet og inn i politikken. Vi er nødt til å ta dem med. Og der er jeg ofte enig med høyresiden, men jeg er lite glad for tvang som virkemiddel. Tvang skaper gjerne negative følelser og splittelse i lengden. Jeg har mer tro på gulerøtter.»

Du sier du er lite glad i tvang som virkemiddel men vil tvinge innvandrere til opplæring i språk og kultur. Ok da, jeg forstår hva du stort sett mener her, at tvang skal brukes så lite som mulig 😉

Men er det tvang om f.eks en innvandrer mister sjansen til familiegjenforening fordi h*n har gjort noe ulovlig? Det blir i så fall bare en konsekvens av det h*n har gjort. Er det tvang om en innvandrer ikke kan gifte seg før h*n er 24? Trasig er det nok, men gifte seg kan man jo omsider gjøre. Da er også sjansen større for at valget var selvstendig. Er det tvang å kutte ut morsmålslæring på de offentlige skolene? (man «tvinger» mennesket til å finne et annet sted og lære seg et språk som ikke trengs i Norge). Er det tvang om noen blir utvist fra Norge fordi de har gjort noe ulovlig?Nok en gang; konsekvenser av selvvalgt handling. Jeg kunne fortsatt, men jeg tror du tar poenget.

«Nå fant jeg faktisk denne oversikten om nordmenns holdninger til innvandring, og i 2007 syntes den største delen av folket faktisk at den rødgrønne innvandringspolitikken var streng nok.»

Okei, det visste jeg ikke. Da kan jeg vel ikke arrestere deg på dèt 😉 Men jeg kan legge til at folk flest ønsker en like streng eller strengere asylpolitikk enn vi har i dag, som jeg har nevnt i en tidligere post.

«På hvilken måte bedre integrering? Antall henteekteskaper har sunket, og det er kanskje en god ting, men jeg liker ikke å oppnå resultatene med tvang. Analogt kunne vi avskaffet nesten all vold i Norge gjennom å gi alle menn husarrest mellom klokken 22 og 6, men vi gjør ikke det, gjør vi vel?»

Beklager, men jeg synes dette er skremmende retorikk fra deg. Du mener altså at det er feil å avskaffe TVANGSekteskap med tvang. Hvordan skal man ellers hjelpe disse stakkars innvandrerjentene som blir tvunget til å bli giftet? For å ta et lignende eksempel: Barnevernet må tvinge foreldre til å skjerpe seg eller gi fra seg sine barn. Slikt er også tvang. I noen tilfeller fungerer det simpelthen ikke med en gulerotpolitikk.

«Du sier: “[…]har flere dansker blitt positive til innvandrere”

og jeg kan bare si at det stemmer dårlig med hva jeg opplever, og det stemmer dårlig med den støtten DF oppnår. De får FrP til å fremstå som englebarn. Gi meg tall»

Jeg vet jeg har lest det så jeg irriterer meg grønn over at jeg ikke finner noen kilder på nettet. Uansett er det nok ikke slik at Danmark plutselig er et paradis nå pga de nye strenge tiltakene, men de er på rett vei.

«Vi er nok ikke enige, nei. Jeg vil ha fler innvandrere, du vil ha færre.»

Det er i grunn helt på siden av saken. Jeg sier som Frp-politikeren Mazyar Keshvari: Det er ikke antallet som er viktig. Det er resultatet. Det kan godt være over 50 prosent innvandrere i Oslo dersom de er velintegrert.

Til Victoria: «Kamikaze: Dette var et veldig godt innlegg. Og du argumenterer så sterkt i kommentarfeltet at jeg blir skikkelig glad»

Ja, og mine argumenter er jo luft, ikke sant? 😀 Jeg la forresten også merke til at både Shoaib og Hjorten fikk strålende applaus fra flere – som om dette var en slags krig der jeg var Karadzic himself eller noe. Dette er en innviklet debatt, med mange aspekter knyttet til seg. Men ros til Kamikaze for at hun tar meg på alvor som debattant i ganske stor grad.

18 09 2008
Victoria

Martin: Neida, det var ikke sånn ment 🙂 – men det var bare en kort gledesrus-kommentar til Kamikaze mens jeg egentlig vasket litt, skrev rapport og hjalp sønnen med lekser. Og av dere to så er jeg veldig enig med henne, og ganske så uenig med deg. Jeg mener ikke at liberal=naiv.

19 09 2008
kamikaze

Hei igjen Martin!

Du sier: «Derfor falt det meg ikke inn at jeg burde tatt med også positive sider ved innvandring, positive sider ved annen kultur osv. Det burde være gitt..»

Tja, det var ikke nødvendigvis slike ting jeg tenkte på, snarere andre sider ved samme statistikk. For eksempel er innvandrere også kraftig overrepresentert som offer i voldsstatistikken.

Når man presenterer slik statistikk bør man også tenke over hvorvidt statistikken kan være villedende. Eksempel: Vi vet at faktorer som kjønn, alder, inntekt, bosted, psykisk helse og utdanning påvirker sannsynligheten for at et menneske skal utøve vold. Innvandrerbefolkningen har ikke samme sammensetning i forhold til disse faktorene som den norske befolkningen; for eksempel har den en kraftig overvekt av unge menn, og utdannelsesnivået og inntektsnivået er lavere enn i den norske befolkningen. Hvis vi ser på utvalg fra begge grupper som har like forutsetninger, vil forskjellene være mindre.

Hvis du leser statistikkrapportene du siterer, vil du finne slike forbehold, og mere til, som nyanserer resultatet.

Dette er ikke ment å unnskylde vold, men å gi grunner til å hoppe over stigmatiseringen av innvandrere og ta tak i sosiale forhold i stedet.

«Hvis det var noen som valgte å tolke min post som at de forholdene er “innvandrernes feil”, forstår jeg at det blir kritisert.»

Det var det inntrykket jeg satt med, dessverre, ja. Du sliter nok litt med det at du deler side med ganske mange som virkelig fortjener merkelappen «rasist».

«De som styrer landet har også skylden for at ikke alt går på skinner i de gatene der.»

Joda, men ikke bare dem. Vi som ikke styrer landet har faktisk også et ansvar, både for å ta initiativ overfor innvandrere i nærmiljøet vårt, og for å stå imot hysteriet som media hele tiden forsøker å vekke.

«Du sier du er lite glad i tvang som virkemiddel men vil tvinge innvandrere til opplæring i språk og kultur. Ok da, jeg forstår hva du stort sett mener her, at tvang skal brukes så lite som mulig ;)»

Haha, godt poeng! 😉 Jeg synes likevel det er stor forskjell på å kreve deltagelse i språkopplæring, og å nekte folk familiegjenforening fordi de er for unge. Sistnevnte kan ødelegge familielivet ditt.

«Men er det tvang om f.eks en innvandrer mister sjansen til familiegjenforening fordi h*n har gjort noe ulovlig? Det blir i så fall bare en konsekvens av det h*n har gjort.»

Hvis innvandrere skal miste sjansen for familiegjenforening når de gjør noe ulovlig, innfører vi to ulike straffeutmålinger for nordmenn og innvandrere. Det synes jeg ikke noe om. Innvandrere som bryter loven skal selvfølgelig straffes, og om de gjør noe alvorlig (før de har fått statsborgerskap), kan det godt ha konsekvenser mht oppholdstillatelse, men konsekvensen bør da være at de selv ikke får bli her — ikke at vi nekter familien adgang. Det er da ikke familien som har brutt loven.

«Er det tvang om en innvandrer ikke kan gifte seg før h*n er 24? Trasig er det nok, men gifte seg kan man jo omsider gjøre. Da er også sjansen større for at valget var selvstendig. […] Beklager, men jeg synes dette er skremmende retorikk fra deg. Du mener altså at det er feil å avskaffe TVANGSekteskap med tvang. Hvordan skal man ellers hjelpe disse stakkars innvandrerjentene som blir tvunget til å bli giftet?»

Nei, jeg synes ikke det er feil å avskaffe tvangsekteskap med tvang. Men 24-årsregelen hindrer veldig mye mer enn bare tvangsekteskap, samtidig som den ikke nødvendigvis hindrer alle dem. Den bygger på samme prinsipp som «sperr alle mannfolk inne 22-6», og den er vi vel enige om at ikke er så god?

Det «geniale» med 24-årsregelen, sett fra DFs standpunkt, er at den har tvangsekteskap, som skremmer vannet selv av rødinger som meg, som alibi, samtidig som den a) hindrer unge flyktninger i å ta med familien sin inn, hvilket i annen rekke kanskje leder til at de drar til et annet land i stedet, b) gjør at færre utlendinger kommer inn på familiegjenforening, og c) hindrer unge utlendinger i å gifte seg med noen fra sitt hjemland, hvilket faktisk kan gi økt integrering gjennom flere giftemål på tvers av befolkningsgrupper. Jeg liker bare ikke at den integreringen kommer av tvang.

«Men jeg kan legge til at folk flest ønsker en like streng eller strengere asylpolitikk enn vi har i dag, som jeg har nevnt i en tidligere post.»

Se på figuren i linken jeg ga deg i forrige svar! På spørsmålet «Sammenlignet med i dag, bør det bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det bli vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold være som i dag?» har ca 58% svart «lettere eller som i dag» i 2007. I 2006 var tallet ca 52-53%.

«Det er ikke antallet som er viktig. Det er resultatet. Det kan godt være over 50 prosent innvandrere i Oslo dersom de er velintegrert.»

Og her er vi jo faktisk helt enige.

Victoria og Prinsesse Lea: Takk! Jeg har ikke tenkt over at tankestrek skal være korte på norsk, jeg liker de lange bedre. Men jo, jeg mener å huske jeg fikk dem rettet på videregående 😉

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s
%d bloggere liker dette: