Om ansvar

1 08 2011

Skal FrP skamme seg og ta ansvar?

Ja.

Er de de eneste som skal det?

Nei.

ABBs handlinger er et produkt av den verden han har levd i, som vi lever i. De fremmedfiendtlige har tøyd grensene for hva som er akseptabelt, og dermed også for hva som er ekstremt. Det skal de bære ansvar for. Vi andre har latt det skje. Det skal vi bære ansvar for.

Ingen er alene, heller ikke gale mennesker.

Reklame