Voldtekt og tall, del 3: Til deg som søker informasjon

28 10 2008

Det er ganske mange som lander her etter å ha søkt informasjon om seksualkriminalitet og/eller seksualkriminalitet og innvandring, derfor vil jeg gjerne gi en liten oversikt over den statistikken jeg har kommet over.

Jeg anbefaler alle som er interessert i dette temaet å lese selve statistikken, eventuelt bare statistikkenes konklusjoner og de tallene du behøver. De er ganske lettleste, og gir mye mer eksakt og nyansert informasjon enn nettavisene.

Her finner du Oslo-politiets rapporter om voldtekter i Oslo 2000-2007:

Voldtekt i Oslo 2004
Voldtekt i Oslo 2007

Masse ulike statistikker finner man hos SSB, jeg anbefaler disse:
Innvandrere og nordmenn som gjerningsmenn og offer (SSB, 2000)
Innvandrere i Norge — hvem er de og hvordan går det med dem? (SSB, 2004)

Hvis man søker svensk statistikk vil jeg anbefale BRÅ (Brottsförebyggande rådet), og spesielt disse rapportene:
Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (BRÅ, 2005)
Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre, Utvecklingen under åren 1995-2006 (BRÅ, 2008)
Statistik om gruppvåldtäkter (BRÅ, 2000)
Våldtäkt — en kartläggning av polisanmälda våldtäkter (BRÅ, 2005)

Mine tidligere poster om temaet finner du her:
Voldtekt og tall, del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge?
Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

Reklame
Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

27 08 2008

Edit: Se også
Voldtekt og tall del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge?
Voldtekt og tall del 3: Til deg som søker informasjon

En uforholdsmessig stor andel av anmeldte voldtektsmenn er ikke-vestlige innvandrere, noe ikke minst innvandringsmotstandere, muslimhatere og antifeminister vet å bruke til sine formål. Denne forskjellen forklares gjerne med kulturelle forskjeller, spesielt forskjell i likestilling og syn på kvinners frihet.

Imidlertid er det ikke bare i voldtektsstatistikken at innvandrere er overrepresentert; dette gjelder også voldsstatistikk generelt. Hvordan kan vi vite i hvilken grad de høye voldtektstallene skyldes et forkvaklet kvinnesyn, og i hvilken grad de kommer av en økt tendens til å bruke vold (under forutsetning av at voldtekt er en form for vold)?

Med tanke på hvor lite faktiske tall og hvor mange mørke tall vi har i volds- og voldtektsspørsmål, kan vi ikke komme til bunns i spørsmålet, men vi kan ta en titt på de tallene som fins.

Nedenfor ser du antall gjerningsmenn fordelt på befolkningsgrupper i volds- og sedelighetsforbrytelser årene 1998, 2000 og 2002. Noen av tallene for 1998 kommer bare fra Oslo, resten er nasjonale.

Hvis det er slik at utlendingers kvinnesyn får dem til å voldta og antaste kvinner i større grad enn nordmenn, så vil dette sannsynligvis speiles i statistikken gjennom at andelen sedelighetsforbrytelser blant alle voldforbrytelser burde være større i gruppen «utlendinger» enn i gruppen «nordmenn». Det vi ser, derimot, er det motsatte: andelen seksuell vold i forhold til all vold er mindre blant utlendinger enn blant nordmenn i alt tallmaterialet. Med andre ord: i gruppen av mennesker som faktisk bruker vold, er seksuell vold mer vanlig blant nordmenn enn blant ikke-vestlige innvandrere.

Tallene gir med andre ord lite støtte til den gjengse oppfatningen om innvandreren som, stinn av kvinnehat, gjemmer seg i buskene og venter på at første og beste dame med kort skjørt og høye hæler skal komme forbi. Støtte får i stedet min mening, nemlig at hvis vi virkelig vil de høye voldtektstallene til livs, er vi nødt til å arbeide mot vold generelt.

Her, kjære leser, er tallene:

Gjerningsmenn i Oslo 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 55 nordmenn, 16 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred, 257 nordmenn, 117 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 312 nordmenn, 133 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighet: 17,6 % i gruppen » nordmenn», 12,0 % i gruppen «ikke-vestlige innvandrere»

Gjerningsmenn nasjonalt 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 608 nordmenn, 37 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred   2655 nordmenn, 270 iikke-vestlige innvandrerevi
Totalt 3263 nordmenn, 307 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighetsforbrytelser: 18,63 % nordmenn, 12,05 % ikke-vestlige innvandrere

(alle = nordmenn, innvandrere og utlendinger totalt)
Straffede, nasjonalt, 1998 [2]:

Voldskriminalitet 3016 alle, 261 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 428 alle, 23 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3444 alle, 284 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 12,43 % alle, 8,10 % ikke-vestlige innvandrere


Straffede, nasjonalt, 2000 [2]
:

Voldskriminalitet 2811 alle, 331 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 353 alle, 30 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3164 alle, 361 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 11,16 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede, nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 3593 alle, 552 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 412 alle, 50 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 4005 alle, 602 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 10,29 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede (detaljert), nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 2908 nordmenn, 64 vestlige innvandrere, 552 ikke-vestlige innvandrere, 69 uregistrerte utlendinger
Seksualkriminalitet 350 nordmenn, 7 vestlige innvandrere, 50 ikke-vestlige innvandrere, 5 uregistrerte utlendinger
Totalt 3258 nordmenn, 71 vestlige innvandrere, 602 ikke-vestlige innvandrere, 74 uregistrerte utlendinger
Andel seksualkriminalitet: 10,74 % nordmenn, 9,86 % vestlige innvandrere, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere, 6,76 % uregistrerte utlendinger

(Her defineres innvandrer som en person som er født i utlandet, eller har to utenlandsfødte foreldre, og som bor i Norge. Uregistrerte utlendinger bor ikke i Norge.)

[1] Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn, Frants Gundersen, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene, SSB, 2000.
[2] Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår, Lars Østby (red), SSB, 2004.

Voldtekt og tall, del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge?

21 08 2008

Edit: Se også
Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse
Voldtekt og tall, del 3: Til deg som søker informasjon

Jeg er redd for å bli voldtatt. Hvem er ikke det? Etter en del diskusjoner om voldtekt i det siste, har jeg bestemt meg for å faktisk finne ut litt mer om hva det er jeg snakker om, så nå skal jeg lese voldtektsstatistikk.

De dype innsiktene kommer senere, men jeg har fått noen aha-opplevelser, og noen hæ?-opplevelser, som jeg gjerne deler allerede nå.

Hæ? 1: Hvilken voldtektsbølge?

Aviser og andre snakker om voldtektsbølge, men antall anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i Oslo holdt seg ganske stabilt i perioden 2000-2004. Hvis vi ser på tidsrommet 1994-2004 ser vi en økning, men denne økningen kan knyttes til at problemet med utenlandske prostituerte vokste kraftig i samme periode, og disse er spesielt utsatt for voldtekt — noe som også synes gjennom en sterk økning i andel innvandrere blant voldtatte kvinner. Som leder oss til:

Hæ? 2: Innvandrere overrepresentert på offersiden

Det er knapt noen som ikke har fått med seg at innvandrere er kraftig overrepresentert blant anmeldte voldtektsmenn i Oslo. Men hvor mange har hørt at en tredjedel av alle kvinner som ble voldtatt i Oslo i 2004, også var innvandrere?

Aha 1: Fins det ikke mer tall?

Nå har jeg bare nettopp begynt å lese, men det overrasker meg at det fins så veldig mye synsing og konklusjoner om voldtekt, og så utrolig lite tall. De tallene jeg bruker her, kommer fra politirapporten Voldtekt i Oslo 2004 [1], som ligger til grunn for veldig mange av de tallene vi har sett i media siden 2004. Vi snakker om mindre enn 150 voldtekter hvert år, med tall fra 3 forskjellige år, som fordeles på partnervold, vold fra bekjente, overfall og vold mot prostituerte; som fordeles på ulike aldersgrupper og etnisiteter. Dette er ikke tallmateriale nok til å kunne si noe sikkert som helst. Og vi får ikke se alle tall. Jeg er spesielt interessert i overfallsvoldtekter, og synes ikke jeg får nok svar.

Aha 2: Er det ikke fler?

Når jeg sier at jeg er redd for voldtekt, betyr det at jeg er redd for å bli overfalt av en fremmed og voldtatt. Selvfølgelig vil jeg ikke bli voldtatt av noen jeg kjenner heller, men det er ikke noe jeg går rundt og er redd for. I Oslo var antall utendørs voldtekter 23 i 2000. I 2001 respektive 2004 var summen av antall utendørs voldtekter og voldtektsforsøk 30 respektive 25 [1]. Disse tallene inkluderer også voldtekter utendørs som ikke er overfallsvoldtekter, for eksempel prostituerte som voldtas av kunder eller utendørs voldtekt hvor offer og gjerningsmann kjenner hverandre.

Selvfølgelig er n voldtekter n for mange, men er disse tallene nok til at jenter skal gå rundt å være redde i den grad vi gjør det i dag?

[1] Voldtekt i Oslo 2004, Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt, Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, 2004.