Hvilken mattehjerne er du?

29 09 2008

Denne posten henter inspirasjon hos Mirakel.

Jeg har alltid ment at det er forskjell på folk — nærmere bestemt på geometri-mennesker og algebra-mennesker.

For dere som ikke er mattenerder til hverdags (og kanskje for dere som er det også), tar vi en liten definisjonsrunde. Når jeg sier geometri-menneske tenker jeg ikke nødvendigvis på folk som arbeider med geometri, men på folk som tenker i bilder og tegner figurer når de skal løse problemer. Algebra-mennesker er slike som tenker logikk og skriver formler.

Jeg har observert at geometrimennesker roter mer, og har mer hår, enn algebramennesker.

Teoriene mine har dessuten støtte i vitenskapen! Saken handler nemlig om hvorvidt det er den venstre eller høyre hjernehalvdelen som dominerer hjernen din.

Alexander Grothendieck, forrige århundredes største algebraiker.

Hårløs: Alexander Grothendieck, århundredets algebrageni

For å være tabloid:

Høyredominante hjerner er følsomme og impulsive, de kommer for sent til avtaler, de kan ikke huske det de skal (ikke fordi de egentlig glemmer det de skal huske, de glemmer bare at de skal huske det). De arbeider gjerne med mange ulike ting på en gang, hulter til bulter — man sitter og arbeider med en sak og så oisann! får man en ide til noe annet man holder på med, og så hopps! hopper man over til noe annet igjen. Høyredominante hjerner tenker i bilder og følelser, og de liker best å løse problemer gjennom å tenke visuelt, tegne figurer og bruke sin geometriske intuisjon.

Venstredominante hjerner er logisk orienterte og har virkelig kontroll på ting. De kommer til avtalt tid, de har ryddige hjem og de bruker tanntråd. De har klare planer for hverdagen og følger dem, de husker navn på folk de møter, og de er gode verbalt. Det er disse som alltid har et godt svar på lager når de trenger det. Når venstredominante hjerner har mye å gjøre, lager de en liste og følger den kronologisk.

Hårete: Grigori Perelman, århundredets geometrigeni

Av dette ser vi at mine observasjoner med variasjoner i frisyre og hygiene fint kan forklares ut fra dominante hjernehalvdeler. En typisk geometrihjerne er høyredominant, synes skrivebordsrydding er unødvendig og glemmer frisørtimen. En typisk algebrahjerne derimot har full kontroll på både frisør og skrivebord.

Behøver vi å nevne at kamikaze er en høireqvinde?

Reklame