We did it!

1 03 2010

Bloggpuls er online!

Bloggpuls er et nytt norsk møtested for blogg og sosiale medier. Håper dere kan finne noe nytt og spennende der!