Dansk hygge?

14 09 2008

middag hos Mannens kollega

hilse på familieforøkningen

dansk hyggekveld.

Det begynte så fint!

Koselig område dere bor i, sa vi. Da vi kom gikk vi gjennom en gård med stor lekeplass og masse busker og trær. Husene var nye og fine.

Nei, sier han. Det er så mange utlendinger her. Vi skal flytte vekk når sønnen blir gammel nok til å leke med andre barn. Ungene løper rundt i gjenger, og fedrene deres henger ved kiosken. Det er skummelt.

Jeg er ikke overrasket over at folk tenker slik. Jeg ville ikke blitt overrasket hvis det var bønder hjemme som sa det (men de overrasker meg gjerne med sin toleranse). Jeg er overrasket over at det er sosialt akseptabelt å si det blant intellektuelle som meg selv. Han skammet seg ikke over det han sa; jeg tror han antok at vi ville synes det samme.

Det er bare det at jeg kjenner noen av de mørkhudete utlendingene som bor der oppe med familiene sine; jeg har til og med bodd sammen med dem, og vet at de er eksemplariske naboer. De er vennene mine. Barna deres er like nydelige som det vi hilste på.

Hvis vi skal få bukt med integrasjonsproblemene, er innfødte nødt til å bo sammen med innvandrere. Hvis vi ikke lykkes med integrering, vil de problemene vi frykter, bare øke. Derfor er det skremmende at det er blitt ok å si at man ikke vil være med og ta ansvar.

Neste steg er at man motarbeider innvandrerfamilien som flytter inn i nabolaget fordi innvandrere fører med seg kulturkollisjoner og kriminalitet. At vi ikke vil ha innvandrerbarn på skolen til barna våre, fordi språk- og kulturproblemer tar lærerressurser vekk fra våre egne barn.

Forskjellen på «jeg vil ikke være der du er», og «du får ikke komme dit jeg er», er ikke stor.

Og hva så med middagen? Jeg spiste kameler, jeg sa ikke noe, jeg har vanskelig for å krangle med nye bekjentskaper som byr meg på middag. Men jeg lurer på: er slike holdninger like aksepterte i Norge?

Reklame
Innvandring til besvær?

3 09 2008

Jeg er ikke innvandringsfiendtlig! sier Joakim, og jeg tror på ham; han virker som en hyggelig fyr. Men Joakim, du skal ikke tro på alt du hører, spesielt ikke på radioen. Og muligens skal du vaske ørene.

Basert på merkelige tall («70% av norske innsatte av utenlandsk opprinnelse»), inntrykk du har («det virker nesten som alle som søker asyl kan slippe inn») og episoder du har vært vitne til («innvandrere får mer økonomisk hjelp på sosialen, enn hva norske får») konkluderer du med at «innvandringspolitikken i Norge er for liberal».

At 70% av alle innsatte i norske fengsler er innvandrere, er tull og fanteri. Det riktige tallet var, ifølge stortinget, 18% i 2004-2005. I 2002 var 11,3% av alle straffede innvandrere; 9,6 av disse var ikke-vestlige [1]. Dette er høye tall, men ikke i nærheten av dem du presenterer.

De utenlandske gjerningsmennene har gjerne dårlig utdannelse, lav inntekt og/eller psykiske problemer [2]; og hvis vi sammenligner innvandrerne med en tilsvarende utsatt gruppe nordmenn, vil forskjellene være mye mindre. Vi burde vurdere hva vår behandling av innvandrere, gjør med dem. Vi setter dem på asylmottak, gir dem i beste fall en lavstatusjobb, og er ikke gode nok til å gi dem det utgangspunktet de behøver for å lage sitt eget liv; vi sender dem rett inn i den befolkningsgruppen hvor kriminaliteten er høyest. Du sier: «men ta inn kriminelle, er som du sier, bare idiotisk.» Jeg spør: Tenk om de ble kriminelle av det livet de fikk her?

Du vil at vi uten videre skal sende vekk asylsøkere uten legitimasjon, men det er en grunn til at vi ikke gjør det. De asylsøkerne som bør få opphold, er dem som virkelig er på flukt fra noe. Hvis du for eksempel er en politisk flyktning i ditt eget hjemland, er det rimelig dumt å gå rundt med pass på deg i tilfelle du blir stoppet og ransaket. Har du ikke ID, kan ingen vite at de burde skyte deg.

Norge har hjulpet til med å rive ned et par land de siste 10 årene, og nå kommer noen av innbyggerne hit fordi de ikke lenger er trygge hjemme. Har ikke vi da en viss moralsk plikt til å hjelpe, også hvis det går ut over oss selv?

Selv om jeg er kritisk til det du legger fram, og måten du gjør det på, er jeg enig i noen av konklusjonene dine. Jeg mener at vi må:

-Slippe inn flere høyt utdannede innvandrere og studenter, kanskje spesielt fra de landene det kommer mange flyktninger fra. Disse har bedre muligheter for å skaffe jobb og integrere seg, og kan fungere som brobyggere mellom nordmenn og andre innvandrere.
-Sende ut dem som begår alvorlige forbrytelser innen de får statsborgerskap.
-Legge tilrette for opplæring i norsk språk og kultur, og kreve deltagelse.
-La være med å sende ut innvandrere som faktisk har klart å integrere seg etter et lenger opphold i landet. Vi behøver dem.

[1] Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan gå det med dem, Del II Levekår, SSB, 2004.

[2] Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn, SSB, 2000.

Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

27 08 2008

Edit: Se også
Voldtekt og tall del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge?
Voldtekt og tall del 3: Til deg som søker informasjon

En uforholdsmessig stor andel av anmeldte voldtektsmenn er ikke-vestlige innvandrere, noe ikke minst innvandringsmotstandere, muslimhatere og antifeminister vet å bruke til sine formål. Denne forskjellen forklares gjerne med kulturelle forskjeller, spesielt forskjell i likestilling og syn på kvinners frihet.

Imidlertid er det ikke bare i voldtektsstatistikken at innvandrere er overrepresentert; dette gjelder også voldsstatistikk generelt. Hvordan kan vi vite i hvilken grad de høye voldtektstallene skyldes et forkvaklet kvinnesyn, og i hvilken grad de kommer av en økt tendens til å bruke vold (under forutsetning av at voldtekt er en form for vold)?

Med tanke på hvor lite faktiske tall og hvor mange mørke tall vi har i volds- og voldtektsspørsmål, kan vi ikke komme til bunns i spørsmålet, men vi kan ta en titt på de tallene som fins.

Nedenfor ser du antall gjerningsmenn fordelt på befolkningsgrupper i volds- og sedelighetsforbrytelser årene 1998, 2000 og 2002. Noen av tallene for 1998 kommer bare fra Oslo, resten er nasjonale.

Hvis det er slik at utlendingers kvinnesyn får dem til å voldta og antaste kvinner i større grad enn nordmenn, så vil dette sannsynligvis speiles i statistikken gjennom at andelen sedelighetsforbrytelser blant alle voldforbrytelser burde være større i gruppen «utlendinger» enn i gruppen «nordmenn». Det vi ser, derimot, er det motsatte: andelen seksuell vold i forhold til all vold er mindre blant utlendinger enn blant nordmenn i alt tallmaterialet. Med andre ord: i gruppen av mennesker som faktisk bruker vold, er seksuell vold mer vanlig blant nordmenn enn blant ikke-vestlige innvandrere.

Tallene gir med andre ord lite støtte til den gjengse oppfatningen om innvandreren som, stinn av kvinnehat, gjemmer seg i buskene og venter på at første og beste dame med kort skjørt og høye hæler skal komme forbi. Støtte får i stedet min mening, nemlig at hvis vi virkelig vil de høye voldtektstallene til livs, er vi nødt til å arbeide mot vold generelt.

Her, kjære leser, er tallene:

Gjerningsmenn i Oslo 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 55 nordmenn, 16 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred, 257 nordmenn, 117 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 312 nordmenn, 133 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighet: 17,6 % i gruppen » nordmenn», 12,0 % i gruppen «ikke-vestlige innvandrere»

Gjerningsmenn nasjonalt 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 608 nordmenn, 37 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred   2655 nordmenn, 270 iikke-vestlige innvandrerevi
Totalt 3263 nordmenn, 307 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighetsforbrytelser: 18,63 % nordmenn, 12,05 % ikke-vestlige innvandrere

(alle = nordmenn, innvandrere og utlendinger totalt)
Straffede, nasjonalt, 1998 [2]:

Voldskriminalitet 3016 alle, 261 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 428 alle, 23 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3444 alle, 284 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 12,43 % alle, 8,10 % ikke-vestlige innvandrere


Straffede, nasjonalt, 2000 [2]
:

Voldskriminalitet 2811 alle, 331 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 353 alle, 30 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3164 alle, 361 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 11,16 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede, nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 3593 alle, 552 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 412 alle, 50 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 4005 alle, 602 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 10,29 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede (detaljert), nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 2908 nordmenn, 64 vestlige innvandrere, 552 ikke-vestlige innvandrere, 69 uregistrerte utlendinger
Seksualkriminalitet 350 nordmenn, 7 vestlige innvandrere, 50 ikke-vestlige innvandrere, 5 uregistrerte utlendinger
Totalt 3258 nordmenn, 71 vestlige innvandrere, 602 ikke-vestlige innvandrere, 74 uregistrerte utlendinger
Andel seksualkriminalitet: 10,74 % nordmenn, 9,86 % vestlige innvandrere, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere, 6,76 % uregistrerte utlendinger

(Her defineres innvandrer som en person som er født i utlandet, eller har to utenlandsfødte foreldre, og som bor i Norge. Uregistrerte utlendinger bor ikke i Norge.)

[1] Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn, Frants Gundersen, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene, SSB, 2000.
[2] Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår, Lars Østby (red), SSB, 2004.