To skaut or not to skaut

9 02 2009

Da jeg kom til Danmark for to år siden, var hijab et hett tema. Innvandringspolitikk er til enhver tid brennhett i dansk politikk, og det er bred enighet om å holde toleransenivået lavt og kritikken høylydt. Ellers risikerer man at det blir som i Sverige og Norge, må vite, og det vil man jo ikke.

Hijab ble for alvor et tema da innvandrerpolitikeren Asmaa Abdol-Hamid insisterte på å stå på Folketingets talestol med skaut på hodet dersom hun ble innvalgt. Det hadde tidligere vært fillesaker hvor man kranglet om hvorvidt vaskedamer i offentlige bygninger skulle få ha skaut på jobb, og mer seriøse saker om hvorvidt barnehagetanter skulle få lov til å dekke seg til, og i hvilken grad. Men Asmaa fikk virkelig danskene til å sette ølen i vrangstrupen.

Nå har tørkledebatten spredt seg til Norge, og en rekke bloggere har allerede skrevet både langt og smart om temaet.

Samtidig som hijab og islam generelt har blitt et stadig tilbakevendende tema i nordisk samfunnsdebatt, har det dukket opp fler og fler tyrkere i omgangskretsen min, både som kolleger og blant mine beste venner. Og det er interessant å sammenligne den skandinaviske tørkledebatten med den tyrkiske.

Hvis vi i første omgang ignorerer alle argumenter som har med statlig ansettelse å gjøre og bare konsentrerer oss om fenomenet dame med skaut. Hva betyr det skautet?

  • Det kan være et religiøst symbol, på linje med å bære et kors.
  • Det kan ha kulturell betydelse – er du påkledt? Sier kledselen noe om deg som person, din moral og dine verdier? (Tenk deg et land hvor alle damer gikk kledt i nettingstrømper og små lærbiter, og så kommer du og jeg og 1000 andre nordmenn flyttende dit. Så lenge nordmennene ikke ser meg, kan jeg fint spasere rundt i de nettingstrømpene, men det ville vært fryktelig pinlig hvis onkelen min en dag stod der og så på meg. Jeg tenker meg at første generasjons innvandrere kan ha det litt på samme måte.)
  • Det kan være tvunget på deg.
  • Det kan ha politisk betydelse – for mine tyrkiske venner blir dette veldig viktig. De representerer en sekulær, vestlig-orientert minoritet som for alvor risikerer å bli overstyrt av det islamistiske flertallet.

Min første tanke i skautdebatten er at en likestilt kvinne kan vel selv få bestemme hva hun skal ha på seg? Skal vi forby kvinner å gå med skaut, fordi det er et overgrep at noen andre tvinger dem til å gå med skaut? Hvem er verst i denne situasjonen?

Tyrkerne har et noget annerledes syn på saken. De kjemper med nebb og klør for å holde religionen ute fra universitetene, ute fra statlige institusjoner, vekk fra alt som er nødvendig for å skape seg et godt liv. I fjor var de i ferd med å tape; det islamvennlige regjeringspartiet fjernet skautforbudet på universitetene. For oss synes det som en fillesak, for dem er det en kamp om makt, og for mine kvinnelige venner er det en kamp for å få lov til å eksistere slik som de er.

La oss gå tilbake til diskusjonen om statlig ansatte og skaut.

Religion og stat bør skilles, og jeg forstår ikke hvorfor det ikke har skjedd forlengst i Norge. I utgangspunktet synes jeg ikke at folk som utøver statens makt, skal ha noen som helst tilknytning til religion. Derfor mener jeg at både skaut og kors skal vekk fra politiuniformene. Samme prinsipp gjelder lærere, sosialarbeidere, dommere osv.

Når det gjelder politikere er jeg ikke like sikker. Hvis de har en sterk religiøs overbevisning, vil det sikkert påvirke beslutningene deres, og da kan det være greit for oss velgere å være klar over at denne overbevisningen er der.

I sammenligning med den tyrkiske debatten blir den skandinaviske så bagatellmessig. Vi har ingen store islamistiske grupperinger som søker å ta makten. Selv om innvandrernes religiøse og kulturelle overbevisninger påvirker oss, er de ikke i nærheten av å være mange nok til å virkelig kunne forandre landet vårt.

Det slår meg også at vi ser disse interessekonfliktene så klart, så klart når de kommer fra en annen kultur enn vår egen, men allikevel evner vi ikke å dra parallellen til vår egen kultur. Jeg tenker kristendom i skolen, med konsekvenser for likestilling, homofiliproblematikk og toleranse overfor andre livssyn. Jeg tenker politi og domstoler i forhold til likestilling, og spesielt kvinnevold.

Jeg tenker at vi kritiserer ikke-vestlige kulturer for manglende likestilling, og glemmer at dette er tradisjoner som vi har delt med dem i hundrevis av år – men det er glemt nå, som vi ligger 30 år foran dem i likestillingen.

Jeg tenker at hvis vi kan overføre våre klare og fornuftige argumenter i skaut-diskusjonen, til klare og fornuftige argumenter i diskusjoner med rot i vår egen kultur — da har vi virkelig tatt et steg fremover.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

23 responses

9 02 2009
~SerendipityCat~

Jeg synes det er veldig interessant at du trekker frem skillet politiker – politi som eksempel. Jeg er helt enig i at der politiet prinsipielt sett bør være noe «nøytralt», er det mindre problematisk og kanskje til og med interessant at politikere ikke fremstår med den samme nøytraliteten.

Jeg har ingen motforestillinger mot at dama på apoteket, på IKEA, bussjåføren eller kollegaen min bærer hijab, men jeg synes fortsatt det blir problematisk når vi diskuterer politiet.

9 02 2009
kamikaze

Serendipity: Jo, jeg er enig. Men jeg vet ikke hvor stort et problem jeg synes det ville vært.

Sigrun og Undre: Takk!

Krissy: Jo, jeg har ingen problemer med å sette meg inn i den bekymringen. Men jeg tror ikke det er noen langsiktig løsning å låse døren og svelge nøkkelen. Vi er stadig vekk et lite land med en befolkning som ikke øker, i en verden der grenser betyr mindre og mindre. Jeg tror at fred, velferd og et høyere utdanningsnivå i de muslimske landene ville gjort underverker for likestillingen der. Når jeg sammenligner med land som Tyrkia, Marokko og India, så er det veldig stor forskjell på likestilling i den velutdannede, rike delen av befolkningen, og den fattige. Som forsker omgås jeg folk fra mange land, og jeg møter mye mer motstand, mistro og sjåvinisme fra tyskerne og italienerne enn fra tyrkerne, marokkanerne og inderne.

Jeg tror at utdanning og høy levestandard er løsningen på integrasjonsproblemene i Norge også. Jeg tror ikke at ikke-vestlige damer er mindre interessert i frihet og uavhengighet enn oss når det kommer til stykket.

9 02 2009
Sigrun

Flott innlegg!
«Jeg tenker at vi kritiserer ikke-vestlige kulturer for manglende likestilling, og glemmer at dette er tradisjoner som vi har delt med dem i hundrevis av år»:
Å ja, det er SÅ mye lettere å se kritikkverdige forhold blant «de andre».

9 02 2009
Undre

Godt innlegg, Kamikaze!

9 02 2009
Krissy

jeg synes det er positivt med innvandring, men samtidig skremmende. om en generasjon eller to, vil etniske nordmenn kanskje bli minoriteter i befolkningstall (slik utviklingen ser ut nå). og det er greit at innvandrere har sin egen religion, men bare sålenge jeg ikke undertrykkes i eget land for min overbevisning. det vet man jo ikke hvordan blir om noen tiår?

forøvrig er ikke skautet helt fremmed for «oss» heller: tenk bare på norske seter- budeier, med forkle på hodet 😉

9 02 2009
Krissy

introduksjonsprogrammet fra 2003 har allerede hjulpet godt på integreringen av innvandrere, som er obligatorisk i alle kommuner for visse grupper. der får de norskopplæring og de lærer om norsk samfunn og likestilling.

man får se på alle lyspunkter som finnes 🙂

9 02 2009
anders

Veldig bra skrevet. Og jeg er helt enig med deg.
Interessant poeng det med politikerne. I utgangspunktet tenkte jeg at alle personer i «tillitposisjoner» burde kle seg nøytralt, men etter at jeg leste det her er jeg enig med deg på det poenget også. Hvordan en person kler reflekterer jo ofte en stor del av personligheten, som har ganske mye å si når det kommer til akkurat politikere.
Forøvrig burde, som du sier, stat og kirke vært skilt for evigheter siden …

10 02 2009
OJ

Krissy: Kan du vise noen gode kilder og beregninger på påstanden din om at etnisk norske vil bli i mindretall?

10 02 2009
Krissy

høy innvandring, kombinert med at disse innvandrerne henter ektemake fra hjemlandet bidrar til mye av befolkningsveksten i Norge.

Utviklingen flere innvandrere, færre nordmenn fortelles det om fra denne lenken:

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/03/:

KLIPP:
«Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003: Flere innvandrere, færre nordmenn
Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene for størstedelen skyldtes vekst i antall innvandrere. Mens veksten i folketallet fra 1996 til 2006 var på rundt regnet 50 000 personer, utgjorde innvandrerne om lag 46 000 av disse. Dette betyr at innvandrerne sto for rundt 93 prosent av hovedstadens befolkningsvekst i disse årene. «

10 02 2009
Krissy

OJ: Utviklingen flere innvandrere, færre nordmenn fortelles det blant annet om fra denne lenken (om oslo):

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/03/

10 02 2009
kamikaze

Krissy: Det er ganske langt fra SSB-tallene du henviser til, til at etniske nordmenn skulle bli minoritet i eget land innen overskuelig fremtid. Veksten i innvandrerbefolkningen i Oslo var på under 50 000 personer i tiårsperioden 1996-2006. Hvis vi tar hensyn til at en veldig stor andel av innvandrerbefolkningen velger å bosette seg i byene, fortrinnsvis Oslo, så er ikke det et spesielt stort tall.

I tillegg får vi huske at gruppen dette dreier seg om — ikke-vestlige innvandrere — ikke bare inneholder flyktninger fra muslimske land, men også arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, utenlandsstudenter og flyktninger fra ikke-muslimske land.

Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg.

10 02 2009
OJ

Krissy: Dette er tall fra Oslo. Du skriver om tilveksten til Norge.

10 02 2009
Hijabpolitiet | snever

[…] Kamikaze – To skaut or not to skaut […]

10 02 2009
Krissy

jeg tenkte dere kom til å påpeke akkurat dette. men nå tok jeg bare den første og beste linken jeg fant, og det på ETT TIDELS sekunds søk. så jeg utfordrer herved dere til å grave fram flere fine tall.

Det var uansett tendensen jeg forsøkte å vise. og den mener jeg er lik også når vi ser landet som helhet. (beklager, men jeg er for lat til å lete etter mer data) 😀

At det tar TID før nordmenn blir minoritet i eget land. Ja, det stemmer. men det kommer til å skje, you watch and see (or your after-followers will) 😉

10 02 2009
OJ

Grunnen til at jeg ber deg dokumentere påstanden din, er at dette er en veldig ladet påstand i innvadringsdebatten, og gjerne fremført av innvandringsmotstandere du (forhåpentligvis) ike vil assosieres med.

Jeg synes derfor påstanden din bør belegges. Det burde ikke være min oppgave å motbevise den.

10 02 2009
kamikaze

Krissy: Jeg holder med OJ her. Innvandringsdebatten er veldig betent, og derfor der det viktig å kunne bevise det man sier, med mindre man vil provosere og såre. Nå tror jeg ikke det er det du er ute etter, men det kan fort bli resultatet likevel.

Og jeg håper da også at etterkommerne til dem vi kaller innvandrere i dag vil kalles nordmenn en generasjon frem.

10 02 2009
Erlend

SSB laget projeksjoner av innvandrerbefolkningen for et par år siden: «Hvor stor blir innvandrerbefolkningen fremover.».

Personlig ser jeg ikke helt hva som er problemet. Livet ville være langt kjedeligere uten utlendinger.

10 02 2009
kamikaze

Enig med Erlend i det siste. Og interessant link! Jeg rekker ikke å finlese nå, men det ser i hvert fall ikke ut til at vi kommer til å oversvømmes med det første…

10 02 2009
Undre

Uten innvandring til Norge hadde jeg ikke vært født.

(Litt usikker på om det er et argument for eller mot innvandring …)

11 02 2009
kamikaze

Undre: Ja men det er jo bare strålende, kan ikke du erobre landet, innføre diktatur og være en altoverskyggende «lille mor», så slipper vi å lure mer!

11 02 2009
Krissy

jeg ble fristet til å si mer her, men jeg tror jeg klokt holder kjeft.
fin lenke, ja 🙂

11 02 2009
kamikaze

Krissy: Din oppofring for husfredens skyld vil ikke gå ubemerket hen.

11 02 2009
Undre

Ja, nå har jo Gro blitt en tam trygdesnylter, så det er på tide at noen ser til å jage nabokjærringa på banen igjen. *dette blir et travelt år*

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: