Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

27 08 2008

Edit: Se også
Voldtekt og tall del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge?
Voldtekt og tall del 3: Til deg som søker informasjon

En uforholdsmessig stor andel av anmeldte voldtektsmenn er ikke-vestlige innvandrere, noe ikke minst innvandringsmotstandere, muslimhatere og antifeminister vet å bruke til sine formål. Denne forskjellen forklares gjerne med kulturelle forskjeller, spesielt forskjell i likestilling og syn på kvinners frihet.

Imidlertid er det ikke bare i voldtektsstatistikken at innvandrere er overrepresentert; dette gjelder også voldsstatistikk generelt. Hvordan kan vi vite i hvilken grad de høye voldtektstallene skyldes et forkvaklet kvinnesyn, og i hvilken grad de kommer av en økt tendens til å bruke vold (under forutsetning av at voldtekt er en form for vold)?

Med tanke på hvor lite faktiske tall og hvor mange mørke tall vi har i volds- og voldtektsspørsmål, kan vi ikke komme til bunns i spørsmålet, men vi kan ta en titt på de tallene som fins.

Nedenfor ser du antall gjerningsmenn fordelt på befolkningsgrupper i volds- og sedelighetsforbrytelser årene 1998, 2000 og 2002. Noen av tallene for 1998 kommer bare fra Oslo, resten er nasjonale.

Hvis det er slik at utlendingers kvinnesyn får dem til å voldta og antaste kvinner i større grad enn nordmenn, så vil dette sannsynligvis speiles i statistikken gjennom at andelen sedelighetsforbrytelser blant alle voldforbrytelser burde være større i gruppen «utlendinger» enn i gruppen «nordmenn». Det vi ser, derimot, er det motsatte: andelen seksuell vold i forhold til all vold er mindre blant utlendinger enn blant nordmenn i alt tallmaterialet. Med andre ord: i gruppen av mennesker som faktisk bruker vold, er seksuell vold mer vanlig blant nordmenn enn blant ikke-vestlige innvandrere.

Tallene gir med andre ord lite støtte til den gjengse oppfatningen om innvandreren som, stinn av kvinnehat, gjemmer seg i buskene og venter på at første og beste dame med kort skjørt og høye hæler skal komme forbi. Støtte får i stedet min mening, nemlig at hvis vi virkelig vil de høye voldtektstallene til livs, er vi nødt til å arbeide mot vold generelt.

Her, kjære leser, er tallene:

Gjerningsmenn i Oslo 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 55 nordmenn, 16 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred, 257 nordmenn, 117 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 312 nordmenn, 133 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighet: 17,6 % i gruppen » nordmenn», 12,0 % i gruppen «ikke-vestlige innvandrere»

Gjerningsmenn nasjonalt 1998 [1]:

Forbrytelse mot sedeligheten 608 nordmenn, 37 ikke-vestlige innvandrere
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred   2655 nordmenn, 270 iikke-vestlige innvandrerevi
Totalt 3263 nordmenn, 307 ikke-vestlige innvandrere
Andel sedelighetsforbrytelser: 18,63 % nordmenn, 12,05 % ikke-vestlige innvandrere

(alle = nordmenn, innvandrere og utlendinger totalt)
Straffede, nasjonalt, 1998 [2]:

Voldskriminalitet 3016 alle, 261 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 428 alle, 23 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3444 alle, 284 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 12,43 % alle, 8,10 % ikke-vestlige innvandrere


Straffede, nasjonalt, 2000 [2]
:

Voldskriminalitet 2811 alle, 331 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 353 alle, 30 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 3164 alle, 361 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 11,16 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede, nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 3593 alle, 552 ikke-vestlige innvandrere
Seksualkriminalitet 412 alle, 50 ikke-vestlige innvandrere
Totalt 4005 alle, 602 ikke-vestlige innvandrere
Andel seksualkriminalitet 10,29 % alle, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere

Straffede (detaljert), nasjonalt, 2002 [2]:

Voldskriminalitet 2908 nordmenn, 64 vestlige innvandrere, 552 ikke-vestlige innvandrere, 69 uregistrerte utlendinger
Seksualkriminalitet 350 nordmenn, 7 vestlige innvandrere, 50 ikke-vestlige innvandrere, 5 uregistrerte utlendinger
Totalt 3258 nordmenn, 71 vestlige innvandrere, 602 ikke-vestlige innvandrere, 74 uregistrerte utlendinger
Andel seksualkriminalitet: 10,74 % nordmenn, 9,86 % vestlige innvandrere, 8,31 % ikke-vestlige innvandrere, 6,76 % uregistrerte utlendinger

(Her defineres innvandrer som en person som er født i utlandet, eller har to utenlandsfødte foreldre, og som bor i Norge. Uregistrerte utlendinger bor ikke i Norge.)

[1] Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn, Frants Gundersen, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene, SSB, 2000.
[2] Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår, Lars Østby (red), SSB, 2004.

Reklame

Handlinger

Informasjon

12 responses

27 08 2008
NIP

Årsakssammenhenger er alltid ett diskutabelt tema, men når vi møter på folk som benekter fakta har vi med flatjordsfolk å gjøre; og de er der ikke mye håp for.

27 08 2008
kamikaze

NIP: Jeg forstår ikke helt om det er meg du sikter til her? I så fall får du gjerne spesifisere hvilke fakta du mener jeg benekter.

28 08 2008
Esquil

bra jobba kamikaze. avisene skulle vært pålagt på hatt matematikere til å tolke statistikk.

Når det gjelder utlendingers overrepresentasjon i kriminalstatistikk skal man heller ikke glemme at fremmedkulturelle innvandrere til norge nesten automatisk havner i underklassen, og at det til alle tider har vært overhyppighet av kriminalitet blant de dårligst stilte i et samfunn. Kulturforskjeller forklarer ikke alt.

28 08 2008
kamikaze

Takk Esquil! For å være ærlig så har jeg ikke brukt noe fancy matematikk, det rekker med prosentregning og en liten nese for tall.

Rapportene jeg refererer til snakker en del om hvilke utlendinger og nordmenn som blir gjerningsmenn (og offer) og hvorfor, men man kan helt klart undersøke dette i mer detalj.

11 09 2008
drittlei

Jeg synes du kommer med interessante argumenter omkring et sensitivt og kontroversielt emne. Inntrykket er at alle ikke-vestlige deltar i gruppevoldtekter og andre overgrep, og slik er det selvfølgelig ikke. Likevel er det åpenbart at annerledes kvinnesyn, og ikke minst, ulik verdi på egne og «andre» kvinner – fører til at endel tar seg til rette på uheldige måter. Jeg har skrevet noe om dette her: http://drittlei.wordpress.com/2008/05/13/er-seksuelle-overgrep-alvorlig/
Svært interessante tall finner du her: http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/arkiv/hrs_65.60_070221_130.htm
Disse tallene stemmer dårlig med det du har regnet ut, og definerer «utlendinger» som mer kriminelle i forhold til seksulalisert vold og vold generelt.

Personlig holder jeg en knapp på tallene til Human Rights Service.

11 09 2008
kamikaze

Hei drittlei, og velkommen hit.

Jeg tror ikke du har lest bloggposten min ordentlig; i hvert fall har du gått glipp av poenget.

Det er mange som, i likhet med deg, synes det er åpenbart at den høye andelen innvandrere blant voldtektsmenn skyldes forskjell i kvinnesyn, og ignorerer det faktum at innvandrere er overrepresentert i voldsforbrytelser generelt. Det jeg forsøker å si noe om, er i hvor stor grad man kan regne med at de høye andelene innvandrere blant voldtektsmenn skyldes en lav terskel for å gripe til vold generelt. Og det jeg finner, er at denne lave terskelen for å bruke vold godt kan forklare hele gapet mellom antall voldtektsmenn i innvandrerbefolkningen og befolkningen generelt.

Et annet interessant tema er Human Rights Service’s (HRS) omgang med statistikk. Jeg har lest kildene deres, har du? Kildene (Oslo-politiets rapporter om voldtekt) har nemlig helt andre konklusjoner enn HRS, og HRS-websiden du refererer til har bare plukket alle tall i innvandreres disfavør fra rapporten, og utelatt alle andre tall. Er det dette du synes er pålitelig informasjon?

Jeg skrev en bloggpost basert på samme kilder for ikke så lange siden, der jeg drar frem noen av de resultatene pressen ikke synes er så sexy.

11 09 2008
drittlei

Hei selv 🙂

Jeg skal gå litt mer inn på bakgrunnen for tallene og ev. komme tilbake med en moderert versjon av mitt eget innlegg. Er jeg mann for å påstå noe, er jeg mann for å gå fra det også 🙂 Som du vet finnes det løgn, forbannet løgn og statistikk – og vi leser alle tallene slik at de passer oss. Dette gjelder vel også deg, eller?

Jeg har et spørsmål til denne uttalelsen: Det jeg forsøker å si noe om, er i hvor stor grad man kan regne med at de høye andelene innvandrere blant voldtektsmenn skyldes en lav terskel for å gripe til vold generelt. Og det jeg finner, er at denne lave terskelen for å bruke vold godt kan forklare hele gapet mellom antall voldtektsmenn i innvandrerbefolkningen og befolkningen generelt.

Mener du med dette at tendensen med å løse konflikter med vold fører til at de ligger høyt også på voldtektsstatistikken? Det er da forskjell på vold i sin allminnelighet og voldtekt, og de to er ofte motivert forskjellig, eller?

En annen ting, og mer et spørsmål: Har du sett på andelen innvandrere i gruppevoldtekter? Mitt inntrykk er at mennesker fra bestemte deler av verden, så som f.eks kurdere fra Nord Irak, synes å være overrepresenterte. Hvis det er slik, kunne det vært interessant å finne ut hva det er med disses kultur som gjør dem istand til slik kriminalitet, siden dette omfatter både seksualitet, vold, nakenhet sammen med andre menn.

11 09 2008
kamikaze

drittlei: Jeg har forsøkt å være objektiv og tatt utgangspunkt i tall fra mange forskjellige rapporter. Jeg benekter heller ikke at det er problemer knyttet til innvandring, men jeg tror at vi «antar» og «får inntrykk» i alt for stor grad uten å vite.

Du spør: «Mener du med dette at tendensen med å løse konflikter med vold fører til at de ligger høyt også på voldtektsstatistikken?» Med en modifikasjon; jeg tror ikke at hverken vold eller voldtekt handler om konfliktløsning, men jeg tror at terskelen for å gripe til vold (å invadere en annens kropp med makt) regulerer hvor mange voldelige forbrytelser som skjer. Og voldtekt er vold.

Du sier at voldtekt og vold er forskjellig motivert; hva mener du motivene er?

Videre sier du «Mitt inntrykk er at mennesker fra bestemte deler av verden, så som f.eks kurdere fra Nord Irak, synes å være overrepresenterte.» Hvor får du disse inntrykkene fra? Avisoverskrifter? Gruppevoldtekt er uhyre sjeldent, og jeg har faktisk ikke funnet noen norsk statistikk overhodet. Hvor mange gruppevoldtekter med kurdiske irakere som gjerningsmenn har skjedd det siste året, kan du fortelle meg det?

Denne rapporten om gruppevoldtekter i Sverige1991-1999 sier faktisk at andelen innvandrere blant mistenkte for gruppevoldtekter er mindre enn blant mistenkte for voldtekter generelt. Den viser også at antall gruppevoldtekter har gått ned i en periode der innvndring fra muslimske land har økt. Og ettersom Sverige både har flere innbyggere og en større (prosentvis) innvandrerbefolkning enn Norge, er det sannsynlig at tallene holder vann.

28 10 2008
Voldtekt og tall, del 3: Til deg som søker informasjon « kamikaze

[…] Mine tidligere poster om temaet finner du her: Voldtekt og tall, del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge? Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse […]

28 10 2008
Voldtekt og tall, del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge? « kamikaze

[…] og tall, del 1: Var det noen som sa voldtektsbølge? 21 08 2008 Edit: Se også Voldtekt og tall, del 2: Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse Voldtekt og tall, del 3: Til deg som søker […]

18 01 2010
ehva

Hei,

Jeg kom over bloggen din nå, så her får du kommentar på en gammel post!

Jeg synes du har et veldig godt poeng. Jeg har en tilføyelse. Hva om man kunne korrelert for dem som selv har opplevd vold?

Mange ikke-vestlige innvandrere har flyktet fra krigsrammede land, og er nok overrepresentert blant voldsutsatte og folk med traumer som gjør at de, som du sa, «har en økt tendens til å bruke vold (under forutsetning av at voldtekt er en form for vold)».

Hvis man hadde tatt inn tall på hvor mange av dem som begår voldtekter og annen vold som selv har opplevd vold, vil kanskje «kultur-forklaringen» svekkes enda mer?

Jeg har også liten tro på at «alle» med et litt konservativt kvinnesyn er i stand til å voldta.

18 01 2010
kamikaze

Takk for det, og velkommen ehva!

Det skal ikke mye til for å overtale meg om at du har rett i at det er en sammenheng mellom «har opplevd vold» og «utøver vold». Det tror jeg også folk har forsket på.

Akkurat denne utregningen ga meg også litt av den herlige ahaaa-opplevelsen man får når man har regnet ut noe nytt!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s
%d bloggere liker dette: